• Vanaf € 2,95 verzendkosten
  • 5% tot 15% korting per 5 producten
  • 15% tot 60% korting op accessoires
  • 300.000+ producten op voorraad

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van onze website. Funny-Costumes is onderdeel van partyshop BV dus deze naam vindt u terug in onze voorwaarden.

1. Leveringsvoorwaarden

1.1 Funny Costumes probeert alle orders binnen 24 uur na ontvangst van betaling te verwerken (op werkdagen). Vóór 11.00 besteld is de volgende in huis (mits op voorraad), na 11.00 besteld? dan worden de bestellingen de volgende werkdag verstuurd en zal uw bestelling binnen 2 werkdgn binnen zijn (het weekend wordt hierbij NIET mee gerekend). De langere levertijd ligt aan het feit dat wij rechtstreeks vanuit onze leverancier in de Duitsland leveren. Het kan zijn dat uw bestelling onverhoopt toch niet op voorraad is bij onze leverancier. Mocht dit het geval zijn dan ontvangen wij hiervan een mail en nemen wij zsm cintact met u op. Houd er rekening mee dat door drukte van Carnaval, Oktoberfest, Halloween etc de communicatie iets wat vertraging heeft, wij hopen op uw begrip hiervoor. Hieraan kunnen geen rechten worden verleend. Houdt u zelf aub rekening met weekend/feestdagen waardoor de levering opgeschoven wordt. (Géén Zaterdag levering)
1.2 Controleert u aub uw adresgegevens. Producten die verzonden worden naar een verkeerd adres c.q postcode kunnen niet getraceerd of achterhaald worden. Het nogmaals uitzenden van de producten geschiedt dan op extra kosten voor de koper.
1.3 Mocht u een incomplete bestelling hebben ontvangen, neemt u dan aub binnen 2 werkdagen contact met ons op: [email protected]. Als wij binnen 2 werkdagen niks van u vernomen hebben gaan wij er vanuit dat u akkoord gaat met de levering. Heeft u een klacht na gebruik van een artikel neem dan zsm contact met ons op en bewaar ten alle tijden het desbetreffende artikel. Het artikel kunt u retour sturen naar onze winkel zodat wij de klacht kunnen beoordelen waarna wij spoedig contact met u op zullen nemen.
1.4 Producten die wij niet uit voorrraad kunnen leveren worden kostenloos nagestuurd. Dit is als de producten bij bestellen op voorraad staan. Staat er een levertijd van in de toekomst bij dan leveren wij uw bestelling in zijn geheel later. 123partyshop zal u altijd informeren over de producten die niet op voorraad zijn. U heeft dan de keuze om de bestelling te annuleren, een vervangend product te kiezen of te wachten tot het bestelde product weer vooradig is.
1.5 Er kan enige vertraging zijn in bepaalde periodes zoals Carnaval, Oktoberfest, Halloween en Feestdagen, hierdoor is het mogelijk dat er bij ons maar ook bij de bezorgdienst een vertraging is, dit is onmacht en vragen u dan ook om enige begrip.

2. Retour

2.1 Producten die u bij Funny-Costumes heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd, mits de aankoop niet is gebruikt, in de originele verpakking verkeert en onbeschadigd (zowel het product als de verpakking) is. De koper kan binnen 14 dagen na bestelling zijn bestelling herroepen, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen.
U kunt hetpakket retour sturen naar:

The Partyshop
Westerstraat 38
1441 AS
Purmerend

Funny-Costumes vergoedt de kosten van het product/ de producten, inclusief de verzendkosten als de bestelling in zijn geheel retour komt, is er een artikel gehouden dan zijn de retourkosten voor de klant. Funny-Costumes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

2.2 Wanneer u een beschadigd product heeft ontvangen, dient u dit binnen 2 werkdagen na ontvangst te melden. Zie artikel 1.3 Laat u ons binnen 2 werkdagen na ontvangst weten dat u een beschadigd artikel heeft ontvangen, dan wordt deze door Funny-Costumes kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag of vervanging van het product.
2.3 Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Funny-Costumes kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert. U dient binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw bestelling contact op te nemen met: [email protected]
2.4 Zie artikel 4 van onze algemene voorwaarden over uw herroepingsrecht en de bijbehorende uitzonderingen.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Funny-Costumes heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Funny-Costumes. Na melding van de herroeping heeft de consument nog eens 14 dagen om het product retour te sturen.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Funny-Costumes er zorg voor dat binnen 14 dagen na de dag van ontbinding dat het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze aan ons.
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
• Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (zoals gepersonaliseerde producten)
4.4 Het is niet mogelijk om bestelde artikelen onder rembours naar Funny-Costumes terug te zenden. Funny-Costumes zal deze artikelen te allen tijde weigeren.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Funny-Costumes, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Funny-Costumes. Funny-Costumes houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens alleen verstrekken aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
5.2 Funny-Costumes respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Funny-Costumes heeft voor de klant of bezoeker van de website de mogelijkheid om zich via de website aan te melden voor onze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Funny-Costumes garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Funny-Costumes komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Funny-Costumes is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Funny-Costumes) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Funny-Costumes. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Funny-Costumes te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Funny-Costumes gegrond worden bevonden, zal Funny-Costumes naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of alle kosten worden aan afnemer vergoed.
6.5 Funny-Costumes is niet aansprakelijk voor onrechtmatig of roekeloos gebruik van de verkochte producten.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Funny-Costumes zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Funny-Costumes slechts nadat deze uitdrukkelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Funny-Costumes gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Funny-Costumes kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien deze zijn overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Funny-Costumes en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Funny-Costumes op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Funny-Costumes behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op www.Funny-Costumes.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Alle teksten op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
10.2 Funny-Costumes is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.3 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Funny-Costumes alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.4 Funny-Costumes behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Funny-Costumes gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.5 Indien Funny-Costumes bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Waarde vermindering

11.1Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen.
Als u niet zorgvuldig met het product omgaat, zoals uiteengezet in lid 1, en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.


12. Aansprakelijkheid

12.1 Funny-Costumes is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13 Annuleren van de bestelling

13.1 Het annuleren van de bestelling door de klant kan op elk gewenst moment plaatsvinden tot het moment dat het pakket ter verzending is aangeboden aan de vervoerder.
13.2 De annulering wordt in gang gezet nadat Funny-Costumes de annulering van de klant, aan de klant heeft bevestigd. Tot het moment dat de annulering door Funny-Costumes is ontvangen en aan de klant bevestigd is, heeft Funny-Costumes het recht de bestelling te verzenden aan de klant.
13.3 Terugbetaling dient wettelijk plaats te vinden binnen 30 dagen na het annuleren van de bestelling maar Funny-Costumes streeft er naar om de betalingen binnen 1 week terug te storten.
13.4 Een bestelling wordt automatisch geannuleerd door Funny-Costumes als er geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling. Uiterlijk 3 werkdagen na het plaatsen van de bestelling zal Funny-Costumes via e-mail een betalingsherinnering sturen naar de klant. Indien hierop geen reactie komt van de klant, hetzij telefonisch of schriftelijk, hetzij door het doen van de betaling, zal de bestelling binnen 7 dagen na besteldatum worden geannuleerd.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan: [ naam verkoper]
[ geografisch adres verkoper]
[ faxnummer verkoper, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van verkoper]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.